Kiedy należy oddać samochód do kasacji?

Posiadanie samochodu osobowego to nie tylko codzienny komfort jazdy, ale także szereg obowiązków związanych z utrzymaniem pojazdu w jak najlepszym stanie. Upływ czasu oraz intensywna eksploatacja sprawiają jednak, że auta naturalnie się zużywają. W wyniku tego właściciele często muszą się z nimi pożegnać. Jednym ze sposobów, z których wówczas korzystają, jest kasacja. W jakich przypadkach sprawdza się szczególnie? Jak przejść przez ten proces? W niniejszym artykule postaramy się to wyjaśnić.

kasacja samochoduKiedy samochód nadaje się do kasacji?

Pierwszym z sygnałów, które mogą wskazywać na konieczność oddania samochodu do kasacji, jest jego znaczne zużycie techniczne. Jeśli pojazd ma poważne uszkodzenia mechaniczne, których naprawa jest bardzo kosztowna i przewyższa jego wartość rynkową lub wręcz niemożliwa do zrealizowania, warto rozważyć jego kasację. Przykładem takiej sytuacji może być wyeksploatowanie silnika i części odpowiadających za sprawne funkcjonowanie pozostałych układów.

Drugim przypadkiem, który może świadczyć o konieczności skasowania samochodu, jest jego zły stan techniczny. Jeśli pojazd nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa, a naprawa tych niedociągnięć wiąże się z poważnym naruszeniem domowego budżetu, również warto pomyśleć o oddaniu go do kasacji. Przykładem może być rdza na nadwoziu, która osiągnęła tak zaawansowane stadium, że jej usunięcie i zabezpieczenie przed dalszą korozją jest bardzo kosztowne.

Trzecim sygnałem wskazującym na konieczność kasacji samochodu może być jego brak wartości rynkowej. Jeśli pojazd ma już kilkanaście lat, a jego wartość rynkowa jest bardzo niska i wciąż spada, może okazać się, że utrzymanie go jest nieopłacalne. W takiej sytuacji warto rozważyć oddanie samochodu do kasacji i zainwestowanie w nowszy model.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy oddawaniu auta do kasacji?

Oddanie samochodu do kasacji wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Przede wszystkim należy znaleźć legalny punkt kasacji pojazdów, który posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Przykładem takiego punktu jest nasz auto złom w Katowicach. Po wyborze placówki należy zgłosić się tam z dokumentami samochodu - dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu.

W punkcie kasacji zostanie sporządzony protokół zdawczo-przyjęcia pojazdu do kasacji, który należy podpisać. Następnie, w ciągu 30 dni od daty kasacji, należy zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. W przypadku braku takiego zgłoszenia grozi kara finansowa. Po zgłoszeniu kasacji samochodu wydział komunikacji wystawi zaświadczenie o zakończeniu procesu kasacji. Na tym etapie ważne jest również, aby pamiętać o zwrocie tablic rejestracyjnych.

Należy także być świadomym, że oddanie samochodu do kasacji może wiązać się z możliwością uzyskania zwrotu części opłaty za ubezpieczenie OC oraz przegląd techniczny, jeśli zostały opłacone na dłuższy okres niż do daty kasacji pojazdu. Aby skorzystać z tego prawa, należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego oraz stacji kontroli pojazdów z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kasację samochodu.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej